Donacije

i Sponzorstva

Pomozite nam da zajedno edukujemo učesnike u saobraćaju Vašim uključivanjem u partnerski programa Saobraćajna Edukacija 2023.

Podrškom projektu postajete naš prijatelj, PRIJATELJ SAOBRAĆAJNE EDUKACIJE.

Dovoljno je samo istaći da u svijetu izgubimo jedan život svake 24 sekunde kao posljedicu stradavanja u saobraćaju!
(izvor: Izvještaj o globalnom stanju sigurnosti na putevima, Svjetska zdravstvena organizacija)

Kroz naš program Saobraćajna Edukacija, realiziramo općekorisne projekte. Provodimo aktivnosti kako bi educirali pješake, vozače, bicikliste i druge učesnike u saobraćaju.
Naši Prijatelji/Sponzori pomažu u širenju poruka Saobraćajne Edukacije u Zajednicu. Na taj način pomažu da se obezbijede besplatni resursi kako bi se promovisale pozitivne priče i podigao nivo saobraćajne kulture u Zajednici.

Mi ne bismo mogli nastaviti da razvijamo aktivnosti koje pomažu spašavanju života učesnika u saobraćaju bez podrške naših sponzora.

Osim toga, kroz kampanje koje organizujemo, naši Prijatelji ujedno pomažu da se čuju i glasovi “Ljudi iz saobraćaja”: vozača kamiona, vozača autobusa, službenika za provođenje sigurnosti u saobraćaju, instruktora vožnje i drugih.
Vaš sponzorski doprinos pokazuje Vašu posvećenost pomaganju Saobraćajnoj Edukaciji te na taj način doprinosite da u Zajednici mijenjamo stavove o vožnji u pijanom stanju, vožnji u pospanom stanju, korištenju telefona u vožnji, edukaciji djece kao učesnika u saobraćaju itd.

Naravno, koristimo priliku da pri realizaciji naših projekata istaknemo društvenu odgovornost naših Prijatelja/Sponzora.

Naša Misija je: podići nivo znanja i promociju saobraćajne kulture kao sastavnog dijela opće kulture.
Naša Vizija je: Koristeći iskustvo i znanje, samostalno i/ili u saradnji sa drugim zainteresiranoim stranama dati svoj doprinos na putu smanjenja saobraćajnih nezgoda ozljeđivanja te pružiti široj javnosti odgovore na aktuelna pitanja iz područja saobraćaja.

Naši Ciljevi:
• Doprinijeti
povećanju nivoa znanja iz saobraćajne kulture s posebnim osvrtom na djecu i njihove roditelje/staratelje putem realizacije edukacije.
• Uticati
kroz edukacije, radionice, kampanje na promišljanje i ponašanje te dati doprinos pozitivnim raspravama i informisanje na temu saobraćajne edukacije – za dobro svih.
• Prenijeti znanje
pružajući informacije i savjete, provodeći preventive u teorijskom i praktičnom smislu te učestvujući u programima promocije sigurnosti i sprečavanju nezgoda u saobraćaju.
• Inspirisati
druge da generišu svoje ideje i pokrenu vlasitite aktivnosti.